Kategorie

Výrobci

Právní doložka společnosti Enizon, s.r.o.

Webové stránky www.enizon.cz provozuje Enizon, s.r.o. na komerční účely jako internetový obchod. Pro nakupování na těchto webových stránkách platí Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád společnosti Enizon, s.r.o.

Ochrana osobních údajů
Enizon, s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatelů webových stránek www.enizon.cz považuje za přísně důvěrné a zavazuje se je zpracovávat v souladu s platným právním řádem Slovenské republiky. Jsme registrovaným správcem Vašich osobních údajů a využíváme je výhradně pro naši vnitřní potřebu. Nepořizujeme žádné nahrávky telefonických rozhovorů s Vámi a prostřednictvím kamerových systémů nemonitorujeme žádné Vaše osobní návštěvy u nás. Další podrobnosti týkající se zpracování osobních údajů upravují naše Zásady ochrany osobních údajů.

Copyright
Všechny textové a obrazové materiály publikované na webových stránkách www.enizon.cz jsou chráněny autorským zákonem. Produkty, které jsou na těchto webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení produktů, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Jakákoli část těchto webových stránek, zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv.

Odpovědnost
Společnost Enizon, s.r.o. upozorňuje, že informace na těchto webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost Enizon, s.r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a s nimi související služby popsané na těchto stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu. Společnost Enizon, s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Společnost Enizon, s.r.o. neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona, pokud to není výslovně uvedeno jinak při konkrétním produktu. Informace uvedené na těchto webových stránkách nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od společnosti Enizon, s.r.o. v písemné podobě poté, co ji v případě pochybností kontaktoval.